Vejledning og manual til bordkølere

INSTALLATION OG PLACERING:

Placer køleren på en stabil og plan overflade (maksimalt tilladt hældning: 2 grader).

Apparatet kræver uhindret luftcirkulation.

 • Sørg for tilstrækkelig fri plads til luftcirkulation og varmeafledning.
 • Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.
 • Apparatet må ikke placeres i et lukket rum plads.
 • Apparatet må ikke placeres i nærheden varmekilder eller udsat for direkte sollys.

Minimumsafstand for ventilationsåbninger fra en forhindring som ville begrænse luftcirkulationen skal være mindst 30 cm.


Minimumsafstand for sektioner uden luft ventilationsåbninger er 7 cm. Ideelt set skal du bruge enheden på et køligt sted og godt ventileret rum. Enheden er designet til brug ved en omgivelsestemperatur på kl mindst 16 °C og højst 32 °C.


ADVARSEL: Enheden MÅ IKKE bruges eller opbevares ved omgivelsestemperatur lavere end 0 °C. Køleren kan få frostskader, der kræver gennemgribende service eller i værste tilfælde uoprettelige skader.

Enheden er designet til brug i et almindeligt miljø, altid under tag, beskyttet fra regn eller sollys.

FARE: Beskyt køleren og den elektrisk tilslutning fra regn og væsker!

ADVARSEL: Læg under ingen omstændigheder køleren på siden, heller ikke under transport.Vejledning til ibrugtagning

 • Indsæt slangerne i bag på køleren. Slangerne til produkt og luft er i to forskellige størrelser, så der ikke kan tages fejl.
  1. Produkt (Gul) stor slange i 3/8”
  2. Luft (Blå) fitting på slange i 5/16” sættes i “Air” der måler samme størrelse. 


 • Sæt anstikkeren (fadkoblingen) på fustagen. På billedet er vist en anstikker type S på en polykeg fustage.

 • Tænd for køleren og sørg også for at luftkompressor er tændt bagpå.
 • Hiv i haner(ne) indtil der kommer øl ud (det vil skumme). Så snart der kommer noget ud af hanerne, så stoppes udskænkningen. Grunden til dette er, at der kan være en smule vand tilbage i køleren efter en test hos os eller producenten. Dette vand kan fryse når køleren er tændt.
 • Sæt termostaten på “kl 12”, som vist på billedet nedenfor. Her er øllet fint koldt. Sættes termostaten på max (hen mod Colder), går køleren i boost-mode. Her kan selv lyse øl fryse hvis ikke der trækkes nok i hanerne og der kommer en del øl igennem køleren. Har du øl, vin eller cocktails med højere alkoholprocent i, så kan køleren sættes i boost-mode hvis man foretrækker meget kolde drikkevarer.
 • Når køleren stopper med at køle (blæser stopper) og luftkompressor ligeledes har bygget tryk i fustagen, holder luftkompressor også op med at give lyd fra sig. Det kan tage op til 10-15 minutter før køleren har kølet øllet ned. Luftkompressor skal stoppe efter 1-2 minutter.

OBS: Bliver luftkompressoren ved med at køre efter 5-10 minutter på en fyldt fustage, så er der en utæthed et sted. Kontroller at slangerne er trykket helt ind i både køleren og fadkoblingen.

Hvis fustagen ikke er helt fyldt, f.eks. en halvt fyldt rensedunk, så kan det tage lidt tid at opbygge trykket. 

Luftkompressoren må ikke køre konstant over flere timer. Her vil den blive meget varm og gøre skade den selv og/eller andet udstyr inde i køleren.

 • Nu er køleren klar til at servere kolde øl eller andre drikkevarer. Hiv ud i hanen mens glasset holdes i ca. 45 grader indtil 2/3 dele er fyldt - herefter rettes glasset op i lodret position. Sørg for 1-3 cm skum.
 • Løber øllet for hurtigt eller langsom, så kan man indstille hastigheden på pinden der sidder på højre side af tappehanen. Typisk vil et passende niveau være lidt over vandret position.
 • Skummer øllet for meget, er det enten grunden for høj fart på udskænknings-hastigheden eller at øllet er blevet for varmt/køleren kan ikke følge med. Kontroller hastigheden på pinden og giv køleren tid til at køle øllet ned igen.
Næste artikel Rens af tappehane - komplet gennemgang